Til hovedinnhold
Hjem > Referanser > Canon anerkjent som sikkerhetsleder innen utskrift

Når det gjelder sikkerhet, må du ikke slå deg til ro med noe dårligere enn utmerket. IDC MarketScape regner Canon som ledende innen globale løsninger og tjenester for utskrift og dokumentsikkerhet.

Selv i disse tider med internasjonal uro er virksomheter faktisk ikke sikre mot cyberangrep. De nye arbeidspraksisene tvinger bedrifter til å bytte til nettskyaktiverte tjenester som styrker produktiviteten fra hvor som helst, samtidig som de eksisterende skyressursene utsettes for større belastning. Siden fjernarbeid i mange land er i ferd med å bli standard praksis for alle som kan, finner nettkriminelle nye måter å manipulere svakheten ved hjemmekontor på.

I dette klimaet er en proaktiv, helhetlig tilnærming til sikkerhet i ferd med å bli et viktig konkurransefortrinn. Denne tilnærmingen krever et mer helhetlig perspektiv både på hvordan data brukes og lagres gjennom hele dokumentlivssyklusen, og på hvordan sikringen av data fungerer gjennom hele bedriften.

Spørsmålet er: Hvordan skal dette se ut i praksis? IDC har pekt på jakten på førsteklasses sikkerhet som en viktig trend i 2020 (IDC Security Roadshow: Elevating Security for Digital Trust and Risk Management, mars 2020). Samtidig ser 57,9 % av fagfolk på fremragende operasjonelle metoder som en voksende nødvendighet, i tillegg til risikostyring. Med andre ord begynner man i økende grad å forstå at førsteklasses sikkerhet er en forutsetning for at enhver organisasjon fungerer som den skal.

Førsteklasses sikkerhet er mer enn bare det digitale
Førsteklasses sikkerhet handler om mer enn å bare sikre digitale endepunkter. Det krever full tilpasning mellom sikkerhets- og forretningsoperasjoner i hele bedriften, med alt fra infrastruktur til opplæring av ansatte. Informasjonssikkerhet er en nøkkelkomponent i dette målet. Dette gjelder uansett hvor i en organisasjon informasjonen ligger, og uansett hvordan den administreres. Det endelige målet her, som IDC beskriver det, er å bygge varig «digital tillit» i fremgangsmåter i hele organisasjonen, med alle forretningsprosesser basert på sterke sikkerhetstiltak.

Mange bedrifter tror at nettsikkerhet bare gjelder digitale operasjoner. Eksterne trusler er imidlertid ikke begrenset til den digitale verdenen, og det er helt avgjørende å tenke helhetlig for å beskytte informasjon gjennom hele levetiden. Bedrifter må ta hensyn til alle aspekter ved hvordan og hvor data brukes, behandles og deles. Dette betyr ikke bare interne digitale systemer, men også i utskrifter og papirkopier, da disse altfor ofte er det svake leddet –59 % av bedrifter har opplevd minst ett datatap relatert til utskrevne dokumenter.

Selv før den svært desentraliserte arbeidsstyrken vi opplever i dag, var dokumentlevetiden lang og ofte kompleks, noe som betyr flere sårbare punkter. Moderne og stadig mer automatiserte arbeidsflyter gjør at data som opprettes eller registreres digitalt, ofte lagres på flere steder eller behandles flere ganger. Usikker overføring av data mellom brukermaskiner, nettskylagring og sluttpunktsenheter, for eksempel skrivere, kan skape flere sikkerhetsproblemer, i tillegg til faren for at utskrifter av dokumenter utilsiktet eller tilsiktet havner i feil hender.

Ende-til-ende
Potensielle svake punkter som disse er nettopp det gode sikkerhetsinitiativer er utformet for å fange opp og unngå. Etter hvert som den globale utviklingen fører til at stadig flere jobber hjemmefra, er det viktigere enn noen gang for de ansatte å kunne dele informasjon mellom grenseenheter og nettskyen på en sikker måte. For å bidra til gode sikkerhetsinitiativer i hele virksomheten er grundigere sikkerhet i dokumentstyringsprosesser en viktig strategi. Virksomheter må sørge for konsekvent datasikkerhet gjennom hele livssyklusen til informasjonen:

  • UTSKRIFTSADMINISTRASJON: Sikre prosessen med å sende dokumenter til utskrift, frem til utskriften kommer ut av enheten. Forhindre datasikkerhetsbrudd ved å beskytte utskriftsenheter som er koblet til nettverket, og sikre alle brukeraktiviteter knyttet til utskrift.
  • ADMINISTRASJON AV DOKUMENTREGISTRERING: Sikre digitaliseringen av papirdokumenter og distribusjonen til målet. Forbedre dokumentsikkerheten ved å kontrollere tilgangen til skannefunksjoner og beskytte digitaliserte dokumenter.
  • DOKUMENT- OG INNHOLDSSTYRING: Sikre lagring og behandling av dokumenter, enten på kontoret eller i nettskyen. Sikre samsvar med reglene for databeskyttelse, og styrke tiltak for dokument- og innholdssikkerhet.

For å sikre konsekvent sikkerhet i alle disse trinnene i informasjonslivssyklusen, må virksomheter inkorporere sikkerhet i de daglige strukturene, prosessene og arbeidspraksisen. Dette er en grunnleggende del av digital transformasjon.

Effektiv samordning av sikkerhets- og forretningsoperasjoner krever ofte hjelp fra en partner som har historisk, global ekspertise. En solid partner vil sørge for at systemene og prosessene dine for dokument- og informasjonsstyring støtter digital transformasjon med sikkerhet i sentrum, i stedet for å utsette organisasjonen din for sikkerhetsrisikoer – mens virksomheter jobber for å skifte til nettskybasert arbeidspraksis. Ved nyskapende digitale transformasjonstjenester med sikker utforming, som gjennomgås regelmessig av hensyn til de stadige endringene i teknologi, regler og nettsikkerhet, kan organisasjoner sørge for at dokumenter håndteres sikkert gjennom hele livssyklusen, i hele virksomheten.

Ledende innen globale sikkerhetsløsninger

Canon har blitt anerkjent som en leder innen globale sikkerhetsløsninger av IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment (Dok.nr. US44811119, desember 2019) for akkurat denne tilnærmingen til informasjonsbehandling. Vår helhetlige forståelse av økosystemet for utskrift, registrering og informasjonsstyring betyr at vi er i en perfekt posisjon for å hjelpe bedrifter med å nå sine viktige mål for dokumentsikkerhet på veien mot førsteklasses sikkerhet. Uansett om du oppretter et dokument, deler det, skriver det ut eller lagrer det i nettskyen, gjør vår løsning for hele prosessen det mulig for virksomheter å styre informasjon på en sikker måte og i samsvar med interne retningslinjer, med funksjoner som brukerautentisering, kontroll av fastvareendringer og kryptering av data under opphold og sending. Dette gjør at vi skiller oss ut som en partner med en omfattende, fremtidssikker tilnærming til sikkerhet for å sikre virksomheter og kundene deres.

Særlig har IDC MarketScape anerkjent at Canons globale rekkevidde kombinert med bedriftens evne til å handle lokalt, gir firmaet et solid grunnlag for en holistisk tilnærming til å løse forretningsproblemer, inkludert behovet for å beskytte infrastruktur for utskrift og dokumenter. Canons tilnærming er ikke begrenset til arbeidsplassen, men dekker stadig nye sikkerhetsløsninger og -tjenester, inkludert overvåkingsvideoer, mens de internasjonale ekspertene aktivt hjelper kundene med å håndtere sikkerhetsspørsmål og redusere risikoer i hele spekteret av vertikale markeder, avdelinger og programmer.

Vil du vite mer?
Uansett om du oppretter et dokument, deler det, skriver det ut eller lagrer det i nettskyen, gjør Canons helhetlige tilnærming til informasjonssikkerhet det mulig for organisasjoner å styre informasjon på en sikker måte og i samsvar med interne retningslinjer. Hvis du vil vite mer om hvordan du reduserer risikoen i dagens arbeidsprosesser, og hvordan du dramatisk kan forbedre informasjons- og dokumentsikkerheten som en del av en førsteklasses sikkerhetsstrategi, kan du kontakte Serve eller sjekke våre løsninger.