Til hovedinnhold

Hvordan løse vår tids største utfordring?

Vi har ikke fasiten, men vi vet at alle må bidra om vi skal få et mer bærekraftig samfunn. Et samfunn der behovene dekkes uten at det ødelegger mulighetene til fremtidige generasjoner. Her kan du se hvordan vi i Serve jobber for en mer bærekraftig fremtid.

Serve miljøprint

Gjenbruk av printere – like gode som nye

Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å redusere ressursbruken. Derfor tilbyr vi gjenbruk av multifunksjonsprintere. Like gode som nye!

Canon utvikler sine produkter med tanke på miljøet, og vi bruker ofte resirkulerte materialer. Med Serve miljøprint tar vi det ett steg videre. Her gjenbruker vi hele produktet. Dette er en effektiv måte å redusere ressursbruken, da råmaterialene som brukes i produksjonen utgjør en stor del av CO2-utslippene fra et produkts livssyklus.

Mange ønsker å skifte ut en printer på grunn av endret behov, ikke nødvendigvis fordi det er noe feil med printeren. Serve tar imot brukte multifunksjonsprintere, tar en full service og generell gjennomgang av maskinen. Deretter er printeren like god som ny, og kan brukes videre hos en annen bedrift. Du kan være helt trygg på at det å skaffe seg en gjenbrukt printer ikke går på bekostning av kvaliteten. Sammen bidrar vi til en grønnere fremtid for oss alle.

Bærekraft for våre kunder

Tjenester og løsninger som reduserer miljøavtrykket

Hvordan kan Serve bidra til at din bedrift reduserer sin belastning på omgivelsene?

Serve leverer løsninger for digital samhandling som bidrar til redusert papir- og energiforbruk, og effektive prosesser og bedre flyt.

De som tar i bruk vår skybaserte utskriftsløsning reduserer gjerne papirforbruket med 20 % og vi aktiverer alltid strømsparemodus i våre leveranser for å redusere energiforbruket.

Våre største leverandører har fokus på miljø i alle faser av produktenes levetid, fra utvikling, produksjon, logistikk og bruk, til utfasing av produktene, med resirkulering, gjenvinning og gjenbruk. Dette er en tankegang vi i Serve følger fullt ut.

Serve miljøprint er et eksempel på hvordan vi tilbyr våre kunder brukte multifunksjonsprintere som er like gode som nye. Dersom produkter skal avhendes, bistår vi selvsagt slik at dette gjøres på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Gjennom vår Truemps-tjeneste kan du velge å miljø kompensere for ditt papirforbruk gjennom PrintReleaf sine skogplantingsprosjekter rundt om i verden.

Ta kontakt med oss, så forteller vi mer om hvordan du kan måle og kompensere for ditt papirforbruk.

Klima og miljø

En del av alt vi gjør – hver dag

Serve benytter Stiftelsen Miljøfyrtårn som miljøledelsessystem og har vært miljøsertifisert siden 2011. Vi bidrar til et bedre miljø gjennom å måle, evaluere og kontinuerlig forbedre våre prosesser, og har fokus på opplæring og bevisstgjøring blant våre ansatte.

Klima og miljø skal inngå i alle våre anskaffelser og i de valg hver enkelt gjør i hverdagen. Det innebærer at vi prioriterer leverandører som fokuserer på miljø og bærekraft.

Serve benytter løsninger for effektiv digital samhandling internt, og vi benytter fjernsupport så langt det lar seg gjøre til å løse problemer hos våre kunder.

Det å reparere, resirkulere og gjenbruke deler og produkter er en sentral del av vårt daglige virke, og vi sørger for å hindre forurensing, redusere energiforbruk og unngå farlige stoffer i våre aktiviteter.

Serve tilbyr tjenester som bidrar til at våre kunder kan redusere sitt miljøavtrykk. Vi benytter selvsagt tjenestene selv, blant annet miljøkompenserer vi for vårt interne papirforbruk ved å støtte PrintReleaf sitt skogplantingsprosjekt på Madagaskar.

Sosiale forhold

For våre ansatte, leverandører og lokalsamfunn

Sammen med miljømessig og økonomisk bærekraft, er sosial bærekraft en av bærebjelkene for vekst og økt konkurransekraft for vår virksomhet i det lange løp.

Serve legger til rette for et seriøst arbeidsliv, både for våre egne ansatte og ute hos våre leverandører. Ordnede arbeidsforhold, frihet under ansvar og trivsel på arbeidsplassen er viktig for oss. Vi ser også at fokus på dette gjør at vi har en stabil stab og lavt sykefravær. I Serve behandler vi selvsagt våre ansatte i henhold til arbeidslivets spilleregler, har etablerte HMS-rutiner og gode forsikringsordninger.

Vi vet at våre leverandører også følger arbeidslivets reglement og har lagt til rette for at alle våre økonomiske transaksjoner er sporbare. Våre selgere kurses i hvitvaskingsloven i regi av vår finansieringspartner.

Serve er i dag en mannsdominert virksomhet. Vår målsetning for fremtiden er imidlertid at vi skal gjenspeile samfunnet når det gjelder kjønn, alder og etnisitet. I 2022 ble Serve godkjent som lærlingbedrift, slik at vi nå endelig kan ta samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger.

Aktive og bærekraftige lokalsamfunn, med fokus på trivsel og tilhørighet, er en av grunnpilarene for lokalt næringsliv. Gjennom vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon i Drammen, Kongsberg og Hønefoss, bidrar vi til endring og muligheter for mennesker som i perioder faller utenfor A4-livet. Lokale idrettslag er også noe som ligger våre hjerter nært. Idretten er en viktig arena for inkludering, mangfold, tilhørighet og aktivisering, spesielt for barn og unge. Vi støtter i dag Strømsgodset og Mjøndalen, samt breddeklubber som Solberg IF, Åssiden IF og Hokksund Turnforening, og er alltid positive til å drøfte samarbeid med lag og foreninger som tar kontakt.

Økonomi

Med god etikk og høy moral som rettesnor

God etikk og høy moral er en grunnpilar i Serve. Vi vektlegger spesielt etterrettelig kommunikasjon og rapportering.

Gjennom vårt miljøledelsessystem måler vi hvordan vi utnytter ressursene på ulike områder. Vi søker hele tiden økt effektivitet og lønnsomhet. Vi tar raskt i bruk ny teknologi, forbedrer kontinuerlig interne prosesser og utfordrer gjerne våre leverandører. I sum bidrar dette til at vi dag produserer mer per ansatt enn noen gang tidligere.

Serve tilbyr verdiskapende tjenester overfor våre kunder og vi har høy kundetilfredshet. For å sikre Serves økonomiske bærekraft utvikler vi hele tiden vårt tjenestetilbud, slik at vi kan møte kundenes og samfunnets behov og krav – nå og i fremtiden.

Økonomi

Med god etikk og høy moral som rettesnor

God etikk og høy moral er en grunnpilar i Serve. Vi vektlegger spesielt etterrettelig kommunikasjon og rapportering.

Gjennom vårt miljøledelsessystem måler vi hvordan vi utnytter ressursene på ulike områder. Vi søker hele tiden økt effektivitet og lønnsomhet. Vi tar raskt i bruk ny teknologi, forbedrer kontinuerlig interne prosesser og utfordrer gjerne våre leverandører. I sum bidrar dette til at vi dag produserer mer per ansatt enn noen gang tidligere.

Serve tilbyr verdiskapende tjenester overfor våre kunder og vi har høy kundetilfredshet. For å sikre Serves økonomiske bærekraft utvikler vi hele tiden vårt tjenestetilbud, slik at vi kan møte kundenes og samfunnets behov og krav – nå og i fremtiden.

Photo

Samarbeid

Samarbeid

Kirkens Bymisjon

Serve støtter Kirkens Bymisjon i Drammen, Hønefoss, og Kongsberg. Samarbeidsavtalen bidrar til endringer og muligheter for mennesker i regionen.

Avtalen omfatter viktige økonomiske bidrag til Kirkens Bymisjon arbeid, og ressurser i form av vår kompetanse og produkter til nytte i deres arbeidshverdag.

Alle kundene til vårt datterselskap Kaffebryggeren støtter Kirkens Bymisjon hver gang de tar en kopp kaffe.

Samarbeid

Strømsgodset

Serve har gjennom mange år vært stolt samarbeidspartner av Strømsgodset.

Godset er med å sette Drammen på kartet og spiller en viktig rolle i regionen for lokalt næringsliv. Klubben har et sterkt fokus på bærekraft, også i forhold til inkludering, mangfold, tilhørighet og aktivisering av barn og ungdom.

Vi støtter Godset helt til ælva tørker inn.

Samarbeid

Mjøndalen

Vi har alltid latt oss imponere av MIF og hvordan de, med små ressurser, møysommelig har bygget klubb.

Serve har gjennom mange år vært stolt samarbeidspartner av Mjøndalen. MIF er en liten klubb, fra ei lita bygd, som utfordrer de etablerte. Ingenting er umulig, så lenge du har trua og jobber hardt.

MIF spiller også en viktig rolle i forhold til inkludering, mangfold, tilhørighet og aktivisering av barn og ungdom.

Kontakt oss