Til hovedinnhold
Hjem > Support > Vilkår for Flytting og Retur av Maskiner

Vilkår for flytting og retur av maskiner

1. Bestilling av flytting må skje minst en arbeidsuke før oppdraget ønskes utført.

2. Flytting av maskiner foretas normalt mandag – fredag mellom klokken 08.00 – 16.00. Kunde fyller selv inn ønsket dato, og vil så bli kontaktet av transportør for bekreftelse av dato og tid.

3. Dersom lokasjon eller omstendigheter som medfører leie av spesialredskap som for eksempel kran eller sperring av gater tilsier det, må det innhentes mer informasjon og egen avtale må lages. Det samme gjelder dersom flyttingen omfatter flere enn 5 maskiner.

4. Dersom henteadresse eller leveringsadresse må besiktiges før flytteoppdraget vil det kunne påløpe ekstra kostnader.

5. Dersom utstyret må bæres i trapper, selv om det kun gjelder bare et trinn eller på annen måte må løftes, kreves ekstra mannskap på flyttebilen. Dette vil belastes som ekstra utgifter på fakturaen.

6. Dersom det kreves teknisk assistanse for å koble ned utstyret før flytting, og/eller det kreves tekniker etter flytting for å koble sammen maskinen eller koble den opp i nytt nettverk, vil dette bli fakturert separat. Dette dekkes ikke av serviceavtalen.

7. Dersom flytting mellom to adresser overstiger en viss avstand, for eksempel mellom to byer, vil det kunne medføre at maskinen(e) hentes en dag og leveres en annen. Tiden bestemmes av avstanden og bekreftes av transportør.

8. Dersom ikke oppdraget kan utføres på grunn av feil opplysninger på flytteordren, om kontaktperson ikke er tilgjengelig eller andre forhold som kunden selv er ansvarlig for inntrer, vil 65 % av fakturabeløpet bli belastet, uansett om flyttingen ikke er utført.

9. Dersom det er synlige skader på maskiner eller eiendom etter utført flytteoppdrag skal dette påføres når kunde signerer for utført flytting og rapporteres til Serve innen 5 arbeidsdager etter utført oppdrag.

10. Dersom kunde selv besørger flytting, vil ikke skader som oppstår på maskinen(e) dekkes av serviceavtalen eller Serve sine garantier.

11. Serve flytter kun maskiner og utstyr levert av Canon/Serve

12. Serve vil tilsikre at maskinens harddisk blir formatert. Dette vil faktureres i henhold til veiledende pris for denne tjenesten. Jamfør punkt 4.7.4 i Serve sine standardbetingelser. Sikker Data Sletting tjenesten utføres i henhold til Personopplysningsloven – Lov-2018-06-15-38 og Personvernforordning EU 2016/679 (GDPR) og det henvises til utfyllende tjenestebeskrivelser for Sikker datasletting på nett: https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/Sikker-datasletting-med-sertifikat-NO636876338509862152GY

13. Ved å returnere dette bestillingsskjema signert, aksepterer kunden disse vilkår og betingelser.

14. Ved innhenting av maskin er det kundens ansvar å sørge for oppsigelse av eventuell leieavtale overfor utleier.

15. Ved innhenting skal maskinen sendes til: Serve, Ingeniør Rybergsgate 99, 3027 Drammen

16. Alle priser er eks. moms.

17. Ved å krysse av på retur og signere dokumentet er kunden innforstått med at serviceavtalen sies opp og konsekvensen av denne oppsigelsen. Merk at en oppsigelse av serviceavtalen før avtalens opprinnelige sluttdato medfører fakturering av restverdier, jamfør punkt 4.6.1 i de inngåtte standardbetingelsene. For mer info angående oppsigelse og standardbetingelser se serve.no/support

Ved henting/levering over 30 km unna Serves adresse tilkommer reisetid og kilometergodtgjørelse etter Serves til enhver tid gjeldene satser. For ytterligere informasjon kontakt service@serve.no