Til hovedinnhold
Hjem > Referanser > Digitalisering av HR-funksjonen

Digitalisering av HR-funksjonen

Den nye personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft i 2018 var ett av momentene som gjorde at Vikersund Bad bestemte seg for å gjøre noen endringer i personalprosessene sine.

De hadde i en tid, uavhengig av dette, ønsket seg noen forbedringer i prosessene da de opplevde noen utfordringer som de gjerne ville gjøre noe med.
Personalfunksjonen opplevde at de:

  • brukte mye tid på å lete etter relevante dokumenter
  • ikke hadde noen god standardisering på avtaler, attester, erklæringer etc.
  • ikke hadde tilstrekkelig god oversikt over status på oppgaver
  • ikke hadde gode nok rutiner for sletting og rydding av gammelt materiale

Samarbeidsprosjekt med Serve
Høsten 2016 startet de opp et internt prosjekt for å tilrettelegge for ikrafttredelse av GDPR forordningen. I 2017 hadde de det første arbeidsmøtet med Canon Buskerud som resulterte i et samarbeid om et prosjekt for å digitalisere og effektivisere personalprosessene. Dette har resultert i at det er innført en løsning fra Canon som ivaretar alle de utfordringene som var opplevd tidligere.

“Samarbeidet med Canon har løftet oss godt inn i en digital hverdag. De prosessene som tidligere var tidkrevende og uoversiktlige er i dag under kontroll av løsningen. Uansett hvilke oppgaver vi skal gjøre finner vi god støtte for disse ved hjelp av løsningen. Samtidig gjør den det mye lettere å etterleve personvernforordningen – GDPR.”

– Marianne Berggaard Breili, adm. sjef hos Vikersund Bad.

Samarbeidet med Serve har løftet oss godt inn i en digital hverdag.

– Marianne Berggaard Breili, adm. sjef hos Vikersund Bad.

God effektivisering og god kontroll
Løsningen støtter i hovedsak personalavdelingen, ledelsen og de forskjellige avdelingene i virksomheten med rekruttering, innfasing, oppfølging og utfasing av medarbeidere. Alle prosesser og all dokumentasjon er standardisert, noe som fører til en god effektivisering og god kontroll.

Løsningen som er tatt i bruk hos Vikersund Bad er meget fleksibel og meget skalerbar. Den passer i virksomheter fra noen ganske få ansatte til store konsern.

Dersom du ønsker å se på mulighetene i din egen bedrift, så ta gjerne kontakt.